ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1960 - REPUBLIC OF CYPRUS 1960

  • Лимассол
  • Просмотры: Сегодня 24 / Всего 979
  • № 37002
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1960 - REPUBLIC OF CYPRUS 1960. Φάκελλος με τα πρώτα γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Official first day cover envelope with the first stamps of the Republic Of Cyprus.