Αγοράζουμε ή Ανταλλάσουμε το παλιό σας κινητό/Purchase or exchange your old mobile

  • Limassol
  • Views: Today 732 / Total 2138
  • № 28316
Αγοράζουμε ή Ανταλλάσουμε το παλιό σας κινητό/Purchase or exchange your old mobile Αγοράζουμε ή Ανταλλάσουμε το παλιό σας κινητό με καινούργια ή με ελαφρώς μεταχειρισμενή συσκευή σε άριστη κατάσταση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: LETSTALK 25003030 - 25003031 https://www.facebook.com/letstalkcy/ www.letstalk.com.cy We exchange or buy your old handset with new or slightly used equipment in excellent condition INFORMATION CONTACT: LETSTALK 25003030 - 25003031